Stichting adoptievoorzieningen
Voorbereiding en nazorg op een lijn
Veelgestelde vragen
Contact English
Handen op globe

Special needs

De meeste adoptiekinderen die naar Nederland komen, hebben een zogenoemde special need: een medische aandoening. Het gaat om kinderen met:

  • een verhoogd medisch risico (bijv. hepatitis, HIV-besmetting, prematuur, ernstige ondervoeding)
  • een operabel probleem met drie of minder te verwachten operaties (bijv. hartprobleem, oog-/ oorprobleem, klompvoetje, extra teen/vinger)
  • een operabel probleem plus therapie-/revalidatiebehoefte (bijv. volledige schisis, reductiedefecten die naast operatie ook fysiotherapie behoeven, (gedeeltelijk) gesloten anus)
  • een blijvende aandoening (bijv. missen van ledematen, albinisme, epilepsie, ontwikkelingsachterstand, huidaandoeningen, Foetaal Alcohol Syndroom)
  • een belaste sociaal/ emotionele achtergrond (geboren uit incestrelatie, verslaafde moeder,
    moeder met ernstige psychische problemen of een verstandelijke beperking)
     

SN 2015

 Vragen? Bel 030 233 03 40 (maandag t/m vrijdag 9.00 - 14.00 uur)