Stichting adoptievoorzieningen
Voorbereiding en nazorg op een lijn
Veelgestelde vragen
Contact English
Vliegen

Minister stelt Commissie 'Lesbisch ouderschap en interlandelijke adoptie' in

11 juni 2007

Met het instellen van de Commissie 'Lesbisch ouderschap in interlandelijke adoptie' geeft minister Hirsch Ballin uitvoering aan de motie die Alexander Pechtold (D66) op 15 mei indiende.
De commissie krijgt twee opdrachten mee. De eerste: het onderzoeken van de mogelijkheid om op eenvoudige wijze een afstammingsrelatie te realiseren tussen de partner van de biologische moeder en een kind dat geboren wordt binnen een lesbische relatie, moet uiterlijk in oktober 2007 afgerond zijn.
Belangrijker is de tweede opdracht. De commissie moet zich buigen over de vraag op welke wijze in het kader van adoptie evenwichtig invulling gegeven kan worden aan de belangen van adoptiekinderen en de wensen van adoptieouders en wat daarbij de rol van de overheid zou moeten zijn. De minister verwacht dat de commissie in het voorjaar van 2008 op dit punt haar advies gereed heeft.

- Brief minister Hirsch Ballin (instelling Commissie Lesbisch ouderschap en interlandelijke adoptie)


Vragen? Bel 030 233 03 40 (maandag t/m vrijdag 9.00 - 14.00 uur)