Stichting adoptievoorzieningen
Voorbereiding en nazorg op een lijn
Veelgestelde vragen
Contact English
Vliegen

Hirsch Ballin wil duomoederschap eenvoudiger regelen

12 augustus 2008

Als het aan minister Hirsch Ballin en het kabinet ligt, wordt het eenvoudiger om binnen een lesbische relatie waarin kinderen geboren worden het juridisch ouderschap van de partner van de moeder te regelen. Nu kan dat alleen via een adoptieprocedure.


In het wetsvoorstel dat de minister voornemens is in te dienen is het straks voldoende als de vrouwelijke partner aangeeft juridisch ouder te willen worden. Daarbij zal rekening gehouden worden met de positie van de biologische vader als sprake is van ‘family life’. Juridisch ouderschap wordt ook mogelijk voor gehuwde en geregistreerde lesbische paren die door kunstmatige inseminatie van een onbekende donor een kind krijgen. Het recht van het kind op afstammingsinformatie zal in het wetsvoorstel worden gewaarborgd.Het aangekondigde wetsvoorstel komt overeen met het advies dat door de commissie Kalsbeek is uitgebracht. Die commissie boog zich over het onderwerp vanwege de juridische complexiteit. Een kind kan niet meer dan twee juridische ouders hebben, terwijl bij lesbisch ouderschap in veel gevallen er ook een bekende verwekker in het spel is, die daarmee aanspraak kan maken op een formele positie.


Vragen? Bel 030 233 03 40 (maandag t/m vrijdag 9.00 - 14.00 uur)