Stichting adoptievoorzieningen
Voorbereiding en nazorg op een lijn
Veelgestelde vragen
Contact English
Vliegen

Informatievoorziening vaak struikelblok

28 april 2008In drie van de vier klachten die de Klachtencommissie Vergunninghouders Interlandelijke Adoptie (KVIA) in 2007 kreeg voorgelegd waren de onjuiste of onvolledige informatievoorziening en communicatie over procedure en proceduretijd van de vergunninghouder onderdeel van de klacht. In alle gevallen verklaarde de KVIA die klachten of dat deel van de klacht gegrond.
Ook op een aantal andere punten werden klachten gegrond verklaard: onvoldoende begeleiding door de vergunninghouder, tussentijdse wijziging van de contractbijeenkomsten en een eenzijdige beëindiging van de overeenkomst.

Twee keer werd in een klacht genoemd dat een kind een psychiatrische aandoening zou hebben zonder dat dit in het rapport stond. In beide gevallen werden de klagers in het ongelijk gesteld. Een keer omdat het ging om een onvoldoende onderbouwde eigen waarneming van de klagers, één keer omdat de vergunninghouder niet had kunnen weten dat de in het rapport opgenomen gegevens onjuist of onvolledig waren.


Vragen? Bel 030 233 03 40 (maandag t/m vrijdag 9.00 - 14.00 uur)