Stichting adoptievoorzieningen
Voorbereiding en nazorg op een lijn
Veelgestelde vragen
Contact English
Vliegen

Hogar stopt bemiddeling

10 juni 2008

Adoptiebemiddelaar Hogar stopt binnen nu en twee jaar met haar activiteiten als vergunninghouder. Hogar acht zich niet langer in staat om binnen de huidige uitgangspunten - werken met vrijwilligers - te kunnen voldoen aan de steeds arbeidsintensievere eisen die met name door landen van herkomst gesteld worden aan vergunninghouders.


Voor de aspirant-adoptieouders waarvan dossiers bij de kinderbescherming in Colombia liggen, zal het besluit waarschijnlijk geen gevolgen hebben


Vragen? Bel 030 233 03 40 (maandag t/m vrijdag 9.00 - 14.00 uur)