Stichting adoptievoorzieningen
Voorbereiding en nazorg op een lijn
Veelgestelde vragen
Contact English
Vliegen

Reactie kamercommissie op voornemens Hirsch Ballin

6 januari 2009

De vaste kamercommissie voor Justitie heeft een aantal vragen en opmerkingen aan minister Hirsch Ballin van Justitie voorgelegd naar aanleiding van de reactie van de minister op het rapport van de commissie Kalsbeek over interlandelijke adoptie én de brief van de minister van 24 november 2008 over de nieuwe regeling financiële tegemoetkoming adoptiekosten.
Vragen? Bel 030 233 03 40 (maandag t/m vrijdag 9.00 - 14.00 uur)