Stichting adoptievoorzieningen
Voorbereiding en nazorg op een lijn
Veelgestelde vragen
Contact English
Vliegen

Beleidsdoorlichting interlandelijke adoptie

19 maart 2012

Staatssecretaris Teeven heeft in een brief aan de Tweede Kamer de conclusies gepresenteerd van de beleidsdoorlichting interlandelijke adoptie.
In de brief staan naast de belangrijkste uitkomsten van de beleidsdoorlichting ook de gevolgen voor de wet- en regelgeving rond adoptie. Daaarnaast maakt de staatssecretaris onder ander zijn voornemen bekend om de tegemoetkoming adoptiekosten te schrappen en de mogelijkheid om adoptie te herroepen, te verruimen.


Vragen? Bel 030 233 03 40 (maandag t/m vrijdag 9.00 - 14.00 uur)