Stichting adoptievoorzieningen
Voorbereiding en nazorg op een lijn
Veelgestelde vragen
Contact English
Vliegen

Rol Stichting Adoptievoorzieningen Handreiking Adoptie

8 januari 2015Stichting Adoptievoorzieningen

In de Handreiking staan afspraken die de samenwerking tussen de jeugdgezondheidszorg en gespecialiseerde hulpverleners op het gebied van adoptienazorg moeten verbeteren. Dit om te voorkomen dat risico's op een vastlopende ontwikkeling of problemen vroegtijdig worden gesignaleerd.
In de Handreiking staan afspraken die de samenwerking tussen de jeugdgezondheidszorg en gespecialiseerde hulpverleners op het gebied van adoptienazorg moeten verbeteren. Dit om te voorkomen dat risico's op een vastlopende ontwikkeling of problemen vroegtijdig worden gesignaleerd.

Consult aan huis
Elk adoptiegezin krijgt in het eerste jaar na aankomst van hun kind een consultatiegesprek en een cursus 'Goede Start' aangeboden. Marion van Olst, hoofd afdeling nazorg: "We hebben wat extra subsidie gekregen om uitvoering te geven aan de Handreiking. De ouderbijdrage voor een consult aan huis gaat flink omlaag naar € 19,95 voor een twee uur durend gesprek thuis. We kunnen hiermee de drempel voor ouders nog meer verlagen. Ouders die hier gebruik van hebben gemaakt, geven zonder uitzondering aan dat ze er veel aan hebben gehad."
Wanneer blijkt dat dit aanbod niet volstaat of niet voorziet in de behoefte van het adoptiegezin, zijn ook andere vormen van ondersteuning mogelijk, bijvoorbeeld video-interactiebegeleiding of adoptieconsultatie op school. "De bedoeling is om passende hulp te bieden in de thuissituatie."

Eerste aanspreekpunt beroepskrachten
In de Handreiking staat Stichting Adoptievoorzieningen genoemd als eerste aanspreekpunt voor beroepskrachten. Marion van Olst: "Dat was al zo, maar nu is het ook nog eens officieel vastgelegd. Huisartsen, hulpverleners, leerkrachten en andere beroepskrachten kunnen bij ons terecht voor collegiale consultatie en deskundigheidsbevordering.
Niet alle problemen hebben met afgestaan of geadopteerd zijn te maken. Maar omdat het wel mee kan spelen, is het belangrijk dat iedereen in de omgeving van het adoptiegezin daar alert op is. Want na een moeizame start verdienen adoptiekinderen het om zo gezond en veilig mogelijk op te groeien."

 


Vragen? Bel 030 233 03 40 (maandag t/m vrijdag 9.00 - 14.00 uur)