Stichting adoptievoorzieningen
Voorbereiding en nazorg op een lijn
Veelgestelde vragen
Contact English
Vliegen

Aanvragen no criminal recordverklaringen

22 juni 2007

Bepaalde landen van herkomst eisen een verklaring van de minister van Justitie waaruit blijkt dat er gelet op de antecedenten van aspirant-adoptieouder geen bezwaar bestaat tegen de opneming van een adoptiekind (verklaring omtrent gedrag). Op grond van artikel 30 van de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens dient een verklaring omtrent het gedrag te worden aangevraagd bij de burgemeester van de gemeente van de woonplaats van betrokkene


De burgemeester stuurt de aanvraag vervolgens door naar de afdeling Centraal Orgaan Verklaring omtrent Gedrag van het ministerie van Justitie. Die afdeling beoordeelt, namens de minister van Justitie, of in het kader van de adoptieprocedure een verklaring omtrent gedrag kan worden afgegeven.
Daarom is besloten dat door de Centrale autoriteit interlandelijke adoptie met ingang van 1 augustus a.s. geen zogenoemde no criminal recordverklaringen meer zullen worden afgegeven. Met ingang van die datum zullen aspirant-adoptieouders die een verklaring omtrent het gedrag (VOG) nodig hebben in het kader van hun adoptieprocedure zich dan ook dienen te wenden tot de gemeente van hun woonplaats.

Met betrekking tot aanvragen om een VOG in het kader van adoptie geldt overigens een zogenoemde spoedprocedure; in plaats van binnen vier weken wordt binnen vijf werkdagen op een verzoek om een VOG beslist. Als de aspirant-adoptieouder antecedenten heeft, kan dit langer duren. De kosten bedragen € 30,05 per VOG.
>> Bericht ministerie van Justitie


Vragen? Bel 030 233 03 40 (maandag t/m vrijdag 9.00 - 14.00 uur)