Stichting adoptievoorzieningen
Voorbereiding en nazorg op een lijn
Veelgestelde vragen
Contact English
Handen op globe

Disclaimer e-mail

Dit bericht (inclusief de bijlagen) kan vertrouwelijk zijn. Als u dit bericht per abuis hebt ontvangen, wordt u verzocht de afzender te informeren en het bericht te wissen.
Het is niet toegestaan om dit bericht, geheel of gedeeltelijk, zonder uitdrukkelijke toestemming van de Stichting Adoptievoorzieningen, te gebruiken of te verspreiden.
De Stichting Adoptievoorzieningen sluit elke aansprakelijkheid uit wanneer informatie in deze e-mail niet correct, onvolledig of niet tijdig overkomt, evenals indien er schade ontstaat ten gevolge van deze e-mail.
De Stichting Adoptievoorzieningen garandeert niet dat het bericht vrij kan zijn van onderschepping of manipulatie daarvan door derden of computerprogramma's die worden gebruikt voor elektronische berichten en het overbrengen van virussen.
Aan dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend.Vragen? Bel 030 233 03 40 (maandag t/m vrijdag 9.00 - 14.00 uur)