Stichting adoptievoorzieningen
Voorbereiding en nazorg op een lijn
Veelgestelde vragen
Contact English
Handen op globe

Ministerie van Veiligheid & Justitie

Ministerie van Veiligheid & Justitie
Centrale Autoriteit Internationale Kinderaangelegenheden
p/a Ministerie van Veiligheid en Justitie
Turfmarkt 147
Postbus 20301
2500 EH Den Haag
Tel. 070 - 370 62 52 (werkdagen 10.00 - 12.30 uur)
Website

Raad voor de Kinderbescherming
Landelijk Bureau
Postbus 20301
2500 EH Den Haag
Website

Immigratie- en naturalisatiedienst (IND)
Klantinformatiecentrum
Postbus 287
7600 AG  ALMELO
Website

 Vragen? Bel 030 233 03 40 (maandag t/m vrijdag 9.00 - 14.00 uur)