Stichting adoptievoorzieningen
Voorbereiding en nazorg op een lijn
Veelgestelde vragen
Contact English
Handen op globe

Als CJG-medewerker ziet u adoptiekinderen en krijgt u vragen van adoptieouders. Bent u zich er van bewust dat adoptie en rol kan spelen? Adoptiealertheid verhoogt de kwaliteit van de geboden hulp!

Om u te ondersteunen bij het beantwoorden van vragen van adoptieouders en bij signalering en verwijzing hebben Stichting Adoptievoorzieningen en de Fiom het volgende laagdrempelige aanbod voor de CJG's:

  • Telefonisch advies of consultatie van een adoptiedeskundige
  • Vakinhoudelijke informatie 
  • Een checklist
  • Een overzicht welke instellingen welke taak vervullen ten aanzien van afstand en adoptie (stroomschema)
  • Specifiek voor Eindhoven en Alkmaar: een geconcretiseerd stroomschema en sociale kaart met verwijsmogelijkheden voor adoptiegezinnen
  • Deskundigheidsbevordering op maat

Stel ons uw vraag.....

Adoptieouders hebben regelmatig vragen over de opvoeding en ontwikkeling van hun kind. Het feit dat een kind ooit is afgestaan en vervolgens geadopteerd is, is niet altijd de oorzaak van moeilijk te hanteren gedrag van adoptiekinderen of problemen in het contact tussen ouder en kind. Het speelt echter wel vaak een rol.
Heeft u een vraag waarbij adoptie een rol kan spelen? Neem dan contact op met Stichting Adoptievoorzieningen, tel. (030) 233 03 40 (keuzenummer 3, maandag tot en met donderdag van 9.30 tot 12.30 uur).

Voorbeelden van vragen zijn: Handelt u deze vraag zelf af óf is doorverwijzen beter? Welke organisatie in uw regio kan deze cliënt helpen? Werkt het anders met pleegkinderen? Kan ik de kennis rondom echtscheidingsproblematiek ook toepassen bij adoptiekinderen? Hechting bij adoptiekinderen... Wat belemmert dit?

Vakinhoudelijke informatie

Onder de knop professionals, informatie voor hulpverleners vindt u informatie over de belangrijkste adoptiethema's en over veel gebruikte methodieken en verwijsmogelijkheden. Ook vindt u hier voorbeelden van casuïstiek en een literatuurlijst.

De adoptiechecklist voor een intakegesprek

Bij vragen of problemen van adoptieouders is het zinvol meer zicht te krijgen op de voorgeschiedenis van het kind en de mate waarin afstand en adoptie een rol speelt. Gebruik de adoptiechecklist wanneer u een intake of gesprek heeft met adoptieouders en hun kind(eren).


 Vragen? Bel 030 233 03 40 (maandag t/m vrijdag 9.00 - 14.00 uur)