Stichting adoptievoorzieningen
Voorbereiding en nazorg op een lijn
Veelgestelde vragen
Contact English
Handen op globe

Planning voorlichtingsbijeenkomsten 

Informatiebijeenkomst

Direct na betaling van de eerste acceptgiro (€ 210,-) ontvangt u de uitnodiging voor de informatiebijeenkomst. Deze bijeenkomst dient binnen vier maanden na betaling gevolgd te zijn. Daarna ontvangt u de uitnodiging voor de vervolgbijeenkomsten.

Voorlichtingsbijeenkomsten

Twee maanden voordat de voorlichtingsbijeenkomsten beginnen, ontvangt u het definitieve rooster en het Handboek adoptie.

Onderstaand overzicht geeft een inschatting van wanneer u aan de beurt bent. Dit overzicht is niet statisch. Als aspirant-adoptieouders die voor u aan de beurt zijn de procedure uitstellen of stoppen, bent u misschien eerder aan de beurt. Aan de andere kant kan het ministerie van Veiligheid & Justitie ons opdracht geven minder voorlichtingsgroepen te organiseren wanneer het aantal te verwachten adoptiekinderen daalt. Wij raden u dan ook aan regelmatig dit overzicht te raadplegen.

 

BKA-nummers Voorbereiding

BKA 20153/0151  t/m 20154/0120

feb.-apr. 17

BKA 20154/0121 t/m 20162/0045

mei - juli 17   

BKA 20162/0046 t/m 20163/0015

aug. - okt. 17   

BKA 20163/0016 t/m 20164/0025

nov. 17 - jan. 18 

BKA 20164/0026  t/m ...

feb. - apr. 18

 

 

Aan dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend.
Laatst bijgewerkt: oktober 2016 Vragen? Bel 030 233 03 40 (maandag t/m vrijdag 9.00 - 14.00 uur)