Stichting adoptievoorzieningen
Voorbereiding en nazorg op een lijn
Veelgestelde vragen
Contact English
Handen op globe

Beginnen op school

Adoptiekinderen hebben in de basisschoolperiode vaker leer- en gedragsproblemen dan leeftijdsgenootjes. Ze zijn relatief vaker druk en kunnen zich moeilijker concentreren. Met de juiste aanpak kunnen ze wel goed functioneren op school. Juist deze, soms kwetsbare leerlingen zijn erg geholpen met leerkrachten die rekening houden met zijn of haar achtergrond.

School als veilige plek

Voor adoptiekinderen is het belangrijk dat school net als thuis een veilige plek wordt. Juist deze, soms kwetsbare, leerlingen zijn erg geholpen met adoptiealertheid van de leerkracht en zijn collega's in de intake. Een schoolplaatsing van een adoptiekind dat pas kort in het gezin is, vraagt maatwerk en overleg tussen school, ouders, eventueel het zorgadviesteam en de leerplichtambtenaar. Desgewenst kan er ook preventief adoptienazorg worden ingeschakeld.
Bij het intakegesprek op school is het zinvol om adoptiespecifieke onderwerpen te bespreken. Dit helpt om een reƫle inschatting te maken van de onderwijsbehoefte van het kind.

Adoptiespecifieke intakeonderwerpen

  • Wat is de voorgeschiedenis van het kind? Feit of vermoeden?
  • Had het kind bij aankomst een ontwikkelingsachterstand of een medisch probleem? 
  • Is het kind eerder op een school of kinderdagverblijf geweest?
  • Hoe verloopt het hechtingsproces in het gezin? 
  • Kan het kind zijn stress en emoties reguleren? 
  • Zijn er gevoelens van verdriet, gemis en rouw bij ouders en/of kind die samenhangen met de adoptie?
  • Hoe beleeft het kind zijn of haar adoptie? 
  • Is er contact met de biologische ouders, het kindertehuis of geboorteland?

Ouders kunnen tijdens de intake vertellen hoe het thuis met hun kind gaat. Sommige kinderen zijn in  hun geboorteland al naar school geweest. Over het algemeen is het lastig om te voorspellen hoe het kind zal functioneren in nieuwe schoolsituatie.

Rustige start

Vaak wordt ervoor gekozen om te beginnen met een partieel onderwijsprogramma. Het opbouwen van een veilige gehechtheidsrelatie binnen het gezin heeft de eerste prioriteit, dat is het fundament voor de verdere ontwikkeling van een kind. Een rustige start op school met bijvoorbeeld halve schooldagen en een langzaam opbouwend wenschema is bijna altijd gewenst.Vragen? Bel 030 233 03 40 (maandag t/m vrijdag 9.00 - 14.00 uur)