Stichting adoptievoorzieningen
Voorbereiding en nazorg op een lijn
Veelgestelde vragen
Contact English
Handen op globe

Kosten adopteren

De kosten voor de verplichte voorlichting bedragen € 1.595,- per aanvraag. Dit bedrag is onderverdeeld in € 210,- voor de administratiekosten en de eerste informatiebijeenkomst en € 1.385,- voor de vijf voorlichtingsbijeenkomsten.

De bemiddelingskosten variëren van € 12.000,- tot ruim € 35.000,-. Het bedrag is onder andere afhankelijk van de keuze voor het land en de vergunninghouder. De bemiddelingskosten bestaan uit de kosten in het land van herkomst (o.a. de verzorgingskosten van het kind, de kosten van medische onderzoeken en eventuele behandelingen, de adoptieproceskosten voor de advocaat en tolk, reis- en verblijfkosten van het kind, de adoptieouder(s) of begeleider(s) én de bemiddelings- en bureaukosten. Voor uitgebreide informatie over de bemiddelingskosten kunt u terecht bij de vergunninghouders.

Bij deelbemiddeling brengt de vergunninghouder de volledige kosten voor het onderzoek naar de zorgvuldigheid en zuiverheid van handelen van het contact, de dossiervorming en de bewaring hiervan gedurende vijftig jaar én de kosten van doorzending in rekening aan de aspirant-adoptieouders. 

Is het kind eenmaal in Nederland en heeft het een verblijfsvergunning nodig, dan moet u rekenen op € 950,-. Het omzetten van een adoptie naar Nederlands recht, indien nodig, kost tussen € 600,- tot € 1.000,-.Vragen? Bel 030 233 03 40 (maandag t/m vrijdag 9.00 - 14.00 uur)