Stichting adoptievoorzieningen
Voorbereiding en nazorg op een lijn
Veelgestelde vragen
Contact English
Handen op globe

Adviesraad

Adviesraad van Stichting Adoptievoorziening bestaat uit volwassen geadopteerden, adoptieouders en aspirant-adoptieouders. Op dit moment heeft de Adviesraad acht leden.

De Adviesraad geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de Stichting Adoptievoorziening over actuele thema's die geadopteerden en adoptieouders aangaan en de rol die de Stichting Adoptievoorziening daarin heeft. Daarbij behartigt zij de belangen van geadopteerden en (aspirant-)adoptieouders.

De afgelopen jaren heeft de Adviesraad actief bijgedragen en advies gegeven over bijvoorbeeld de klachtenregeling en de beleidsnotitie nazorg. Actuele thema's waarover momenteel wordt meegedacht zijn de invulling van nazorg en onderzoek naar begeleidingsmethodieken.Vragen? Bel 030 233 03 40 (maandag t/m vrijdag 9.00 - 14.00 uur)