Stichting adoptievoorzieningen
Voorbereiding en nazorg op een lijn
Veelgestelde vragen
Contact English
Handen op globe

Brochures

 
b 
   
Brochures
 • Adoptie: het eerste jaar na aankomst: informatie voor (toekomstige) ouders. Meer info
 • Meer kinderen tegelijk adopteren: informatie voor (toekomstige) ouders. Meer info
 • Adoptie en hechting als proces: informatie voor ouders. Meer info
 • Zelfbeeld en identiteitsontwikkeling bij adoptiekinderen. Meer info
 • Adoptiekind op de basisschool: informatie voor ouders. Meer info
 • Adoptiekind op de basisschool: informatie voor leerkrachten. Meer info
 • Adoptiekinderen in de puberteit. Meer info
Beknopte brochures (12 pagina's)
 • Adoptiekind in familie of vriendenkring. Meer info
 • Adoptiekind op het kinderdagverblijf: informatie en tips voor pedagogisch medewerkers. Meer info
 • VERNIEUWD: Adoptiekind in de groep (voor leerkrachten basisonderwijs). Meer info
 • Rootsreis in de basisschoolleeftijd. Meer info
 • Voor de tweede keer adopteren: informatie en tips voor ouders. Meer info
 • Slaapproblemen bij adoptiekinderen: informatie en tips voor ouders. Meer info
   
 

Adoptie: het eerste jaar na aankomst: informatie voor (toekomstige) ouders
Als je adoptiekind eenmaal in Nederland is, breekt een intensieve periode aan. Iedereen moet aan elkaar wennen en elkaar leren kennen. Deze brochure besteedt aandacht aan emotionele en praktische zaken waar je als adoptiegezin de eerste tijd mee te maken krijgt. Er wordt ingegaan op het gedrag van het kind, hechting en de extra dimensies die adoptie geeft aan het ouderschap.
52 pagina's, € 9,95 (incl. verzendkosten)
terug

Meer kinderen tegelijk adopteren: informatie voor (toekomstige) ouders
Wat komt er allemaal op je af als je twee of meer kinderen tegelijk adopteert? Aan de orde komen de verschillende vormen van meerlingplaatsingen, de waarde van de bloedband, het bewaken van grenzen, onderlinge rivaliteit of bondjes en verschillen in ontwikkeling tussen de kinderen.
52 pagina's, € 9,95 (incl. verzendkosten)
terug

 

Cover_hechtingsprocesAdoptie en hechting als proces: informatie voor ouders   NIEUW
Deze brochure gaat in op het hechtingsproces tussen adoptieouders en hun kind(eren). Welke rol speelt de achtergrond van uw kind hierin? En die van uzelf? U krijgt inzicht in de fasen van het hechtingsproces, signalen van onveilige gehechtheid en adviezen die u helpen een positieve band met uw kind op te bouwen.
56 pagina's, € 9,95 (incl. verzendkosten)
terug

 

Zelfbeeld en identiteitsontwikkeling bij adoptiekinderen  NIEUW
Het ontwikkelen van een eigen identiteit en een positief zelfbeeld is voor ieder mens een opgave. Voor geadopteerden kan dat door hun afkomst, etniciteit en achtergrondgeschiedenis extra lastig zijn. In deze brochure leest u meer over de invloed die afstand en adoptie kan hebben op de identiteitsontwikkeling van uw kind.
U krijgt informatie en tips over hoe u uw kind bij de zoektocht naar zijn eigen identiteit kunt ondersteunen en kunt bijdragen aan een positief zelfbeeld. 
56 pagina's, € 9,95 (incl. verzendkosten)
terug

 

 Adoptiekind op de basisschool: informatie voor ouders
Wat kunnen ouders doen om hun adoptiekind te helpen om goed mee te draaien op school? Deze brochure bevat uitgebreide informatie over schoolkeuze, wennen op school, gehechtheid en ontwikkeling. Met veel praktijkvoorbeelden en tips.
52 pagina's, € 9,95 (incl. verzendkosten) 
terug

 

Adoptiekind op de basisschool: informatie voor leerkrachten
Wat kunnen leerkrachten doen om een adoptiekind goed te begeleiden op school? Deze brochure bevat uitgebreide informatie over de achtergrond van adoptiekinderen, ontwikkeling, ontwikkelingsachterstanden en signaalgedrag. Met veel praktijkvoorbeelden en tips, over onder andere de wenperiode op school en het bieden van veiligheid en structuur.
52 pagina's, € 9,95 (incl. verzendkosten) 
terug

 

Adoptiekinderen in de puberteit
De puberteit is voor geadopteerden en hun ouders een extra lastige levensfase. In deze brochure leest u over de puberteit in het algemeen én over adoptiespecifieke onderwerpen zoals loyaliteitsconflicten, verdriet om het afgestaan zijn en zoeken naar roots. U vindt tips om uw puber te helpen om te gaan met zijn vragen en problemen en om de communicatie met uw kind te verbeteren.
56 pagina's, € 9,95 (incl. verzendkosten)
terug

 

Beknopte brochures

Adoptiekind in de groep
Wat kunnen leerkrachten, intern begeleiders en remedial teachers doen om een adoptiekind goed te begeleiden op school? Deze brochure bevat kernachtige informatie voor leerkrachten, met veel praktijkvoorbeelden en tips. 
12 pagina's, € 4,95 (incl. verzendkosten)
terug 

Adoptiekind in de familie of vriendenkring
Deze brochure bevat informatie voor opa's, oma's, ooms, tantes en vrienden van aspirant-adoptieouders over onder andere de adoptieprocedure, de achtergrond van adoptiekinderen en andere onderwerpen die goed zijn om te weten.  
12 pagina's, € 4,95 (incl. verzendkosten)
terug 

Adoptiekind op het kinderdagverblijf: voor pedagogisch medewerkers
Adoptiekinderen zijn in de eerste jaren na aankomst nog kwetsbaar. Bevat informatie en praktische tips waarmee u adoptiekinderen kunt helpen zich veilig en prettig te gaan voelen op het kinderdagverblijf.
12 pagina's, € 4,95 (incl. verzendkosten)

Rootsreis in de basisschoolleeftijd
Is het verstandig om met mijn jonge kind op rootsreis te gaan? Hoe bereiden we ons voor? Wat zijn de mogelijke gevolgen voor mijn kind? Met informatie over de afwegingen die voorafgaan aan zo'n reis en praktische tips die helpen bij een goede voorbereiding en een waardevol verblijf. 12 pagina's, € 4,95 (incl. verzendkosten)

Voor de tweede keer adopteren
Overweegt u om een tweede keer te adopteren? Dan komt u opnieuw voor een aantal vragen en keuzes te staan. Kunnen we het aan? Is ons kind er klaar voor? Waar moeten we rekening mee houden? Deze brochure bevat praktische informatie en tips. 12 pagina's, € 4,95 (incl. verzendkosten)

Slaapproblemen bij adoptiekinderen
In deze brochure wordt ingegaan op veelvoorkomende oorzaken van slaapproblemen bij adoptiekinderen. U leest hoe andere adoptieouders ermee zijn omgegaan en krijgt handvatten om uw kind te helpen beter te gaan slapen.
12 pagina's, € 4,95 (incl. verzendkosten)

terug 

 

bestellen

 

 Vragen? Bel 030 233 03 40 (maandag t/m vrijdag 9.00 - 14.00 uur)