Stichting adoptievoorzieningen
Voorbereiding en nazorg op een lijn
Veelgestelde vragen
Contact English
Handen op globe

Informatie voor hulpverleners

Afstand en adoptie hebben levenslang invloed op het leven van geadopteerden, adoptieouders en afstandsmoeders. Bij hulpvragen en problemen van adoptiegezinnen kan adoptie een rol spelen. Voor hulpverleners is het daarom belangrijk om na te gaan welke rol adoptie bij de hulpvraag speelt. Zonder deze te over- of te onderschatten.

 

Hulpverleners vinden hier informatie die hen kan helpen bij het inschatten of adoptie wel of niet een rol speelt en zo ja, in welke mate.

 

 

 Vragen? Bel 030 233 03 40 (maandag t/m vrijdag 9.00 - 14.00 uur)