Stichting adoptievoorzieningen
Voorbereiding en nazorg op een lijn
Veelgestelde vragen
Contact English
Handen op globe

Hulpverleningsmethodieken

Zijn er speciale methodieken die gericht zijn op adoptie? Nee. Wél worden bestaande methodieken door adoptiedeskundige hulpverleners zo toegepast en verder ontwikkeld dat zij geschikt en effectief zijn gebleken bij hulpvragen rondom adoptie, zowel curatief als preventief.

Als een kind nog niet zo lang in Nederland en/of nog onvoldoende veilig gehecht is, verdient het aanbeveling eerst met het hele gezin te werken om het basisvertrouwen te versterken, voordat er een individuele therapie gestart wordt.

Gericht op het verbeteren van de kwaliteit van de gehechtheid en identiteitsontwikkeling:

Algemeen

Inzichtelijk maken posities en loyaliteiten:

Traumaverwerking:

Stimuleren hersenfuncties en verbeteren concentratie:   

  • Neurofeedback
  • Cogmed


Vragen? Bel 030 233 03 40 (maandag t/m vrijdag 9.00 - 14.00 uur)