Stichting adoptievoorzieningen
Voorbereiding en nazorg op een lijn
Veelgestelde vragen
Contact English
Handen op globe

Eerste ontmoeting

4. Hoe was de eerste ontmoeting tussen adoptieouders en -kind?
En tussen eventuele broers en zussen en het adoptiekind?

De beleving van de eerste ontmoeting tussen ouders en kind blijkt belangrijk. Impressies en emoties tijdens dat eerste contact beïnvloeden de ontwikkeling van de wederzijdse gehechtheid. De conditie, het uiterlijk en het temperament van een kind spelen een rol bij de eerste indruk en het latere contact, net als de reactie van het kind op de ouders en mogelijke broers/zusjes. Let niet alleen op wát de individuele ouder hierover vertelt maar ook op zijn of haar lichaamstaal, de emotie of het gebrek daaraan. Soms ervaart een ouder vanaf de eerste ontmoeting een negatief gevoel over het kind. Het ontbreken van een ‘klik' maakt de ouder-kind relatie kwetsbaar. Soms gaat de ouder zich alsnog openstellen voor het kind, soms stagneert het hechtingsproces vanaf het begin. De ouder kan het kind niet accepteren zoals het is, of kan de afwijzing door het kind niet hanteren.

Aandachtspunten bij deze vraag:

  • het gedrag dat en de emoties die het kind toonde bij het eerste contact;
  • het eerste gevoel dat het kind bij ieder van de ouders opriep en waardoor dit kwam;
  • de wijze waarop de overdracht van het kind aan de ouders is verlopen en ervaren;
  • de reactie van kinderen op elkaar.

 Vragen? Bel 030 233 03 40 (maandag t/m vrijdag 9.00 - 14.00 uur)