Stichting adoptievoorzieningen
Voorbereiding en nazorg op een lijn
Veelgestelde vragen
Contact English
Handen op globe

Beleving adoptieouderschap

7. Hoe beleven de ouders hun adoptieouderschap?

Adoptieouderschap is op een aantal punten wezenlijk anders dan ouderschap van een biologisch eigen kind of pleegouderschap. Adoptieouderschap kent eigen kwetsbaarheden en doet een versterkt beroep op specifieke pedagogische vaardigheden. Adoptieouders die dit ontkennen, negeren daarmee het eigen karakter en de impact van de adoptie op de ontwikkeling van hun kind én op hun ouderschap.     

Aandachtspunten bij deze vraag:

 • het gevoel om ouder van dit kind te mogen en kunnen zijn;
 • het gevoel van de ouders over de band met dit kind: onvoorwaardelijk, nog explorerend, langzaam groeiend, stroef, slecht? Is dit in overeenstemming met hun verwachtingen?
 • het verschil tussen biologisch- en adoptieouderschap; hoe ervaren ouders dit, wanneer/waardoor;
 • het gevoel om als adoptieouders over extra vaardigheden te moeten beschikken;
 • de kracht en de achilleshiel van de adoptievader/-moeder;
 • ideeën over hoe het kind hen ervaart, wat vindt het leuk aan hen en wat niet;
 • eventuele invloed van uiterlijk, temperament, karakter, interesses van het kind op het gevoel voor hun kind;
 • inzicht ouders in het verband tussen actueel gedrag van het kind en zijn vroegere leefervaringen;
 • het vermogen om eventueel tegenstrijdige signalen die het kind uitzendt te hanteren;
 • de ervaren steun aan elkaar bij de opvoeding;
 • beleving van hun eigen en elkaars stressregulerend vermogen (eventueel op een vijfpuntsschaal).


Vragen? Bel 030 233 03 40 (maandag t/m vrijdag 9.00 - 14.00 uur)