Stichting adoptievoorzieningen
Voorbereiding en nazorg op een lijn
Veelgestelde vragen
Contact English
Handen op globe

Beleving kind

9. Hoe beleeft het kind zijn adoptie?

Of een kind feitelijke herinneringen heeft aan zijn adoptie, hangt af van de leeftijd waarop het is geadopteerd. Of een kind emoties kan tonen over zijn geschiedenis en de mate waarin dat gebeurt, hangt af van de kwaliteit van de relatie met zijn adoptieouders én van zijn eigen karakter en ontwikkelingsfase. Kinderen ontwikkelen in verschillende ontwikkelingsfasen fantasieën over hun adoptie. Zolang de fantasie wordt vastgehouden kan de realiteit ontkend worden. Verdriet volgt pas als onder ogen wordt gezien dat de fantasie vooral de functie had om de realiteit niet onder ogen te zien. Duidelijke fysieke verschillen kunnen negatieve gevoelens oproepen ten opzichte van zijn afstamming. Dit kan zijn gevoel van verbondenheid met de biologische ouders blokkeren en aanleiding zijn voor schaamte- en schuldgevoel.
Adoptieouders hebben de taak hun kind te helpen praten over zijn adoptiestatus. Hierdoor leert het gaandeweg om te gaan met tegenstrijdige gevoelens ten opzichte van zijn beide ouderparen en de adoptie.

Aandachtspunten bij deze vraag:

  • aanwezigheid van basisvertrouwen van het kind in de ouders;
  • besef van de adoptiestatus. Is dit leeftijdsadequaat? Hoe toont het dit?
  • de kennis van de feiten van zijn levensgeschiedenis vóór de adoptie;
  • het eventueel gepreoccupeerd zijn met aspecten uit zijn levensgeschiedenis;
  • openheid over emoties;
  • de vraag om steun;
  • ervaren van de fysieke verschillen met de adoptieouders. 


Vragen? Bel 030 233 03 40 (maandag t/m vrijdag 9.00 - 14.00 uur)