Stichting adoptievoorzieningen
Voorbereiding en nazorg op een lijn
Veelgestelde vragen
Contact English
Handen op globe

Sherborne Samenspel: een praktijkvoorbeeld (deel 2)

In de vorige AdoptieAlert schreef Lidwien Mineur over Sherborne Samenspel. Dit keer een adoptievader aan het woord:

"Ruim vier maanden na het voorstel mochten wij afreizen om onze eerste zoon op te halen. Een spannende periode, want dan begint het... de hechting. Hechting van het kind aan ons en van ons aan het kind. En die hechting, die lijkt op een ui; het komt in laagjes.

In het begin denk je dat het goed gaat, want aangepast gedrag is best fijn. Maar dan komt er weer een hechtingslaagje bij en groeit de veiligheid thuis en neemt het aangepaste gedrag af. Voor ons als ouders groeide de uitdaging sindsdien, zeker toen ruim twee jaar later onze tweede zoon er bij kwam. Compleet de tegenpool van onze eerste zoon en eigenlijk precies gelijk. Een paar jaar later volgde ook onze derde zoon.

Bij onze oudste zoon groeide de hechting, maar zagen wij ook hoe moeilijk hij omgang met andere kinderen nog vond. Tegelijkertijd worstelde hij ook met zijn eigen emoties en gevoelens. Mijn vrouw had een paar jaar daarvoor informatie opgedaan over Sherborne Samenspel, lichamelijke oefeningen om gehechtheid vanuit de basis op gang te krijgen.

Eerlijkheidshalve moet ik zeggen dat ik er met veel scepsis ben ingestapt. Door het uitvoeren van wat oefeningen en bewegingen tussen kind, pappa en mamma sensorische integratie en hechting bevorderen…? Oké, toch doorgezet en eerst een intake met kennismaking van het hele gezin waarna we begonnen aan de eerste sessie. Tijdens het uitvoeren van de oefeningen verloor ik mijn scepsis en kreeg ik al snel door dat het inderdaad een diepere laag raakt! En terwijl we aan onze oudste zoon nog niet veel merkten na deze eerste sessie, zagen we wel dat hij ontzettend genoot van de oefeningen en heel enthousiast was. We zetten door en er volgden nog twee sessies en ineens begon er wat te veranderen bij onze oudste. Hij begon te vertellen over zijn gedachten. Hij begon na te denken en te praten over China en zijn biologische ouders. Iets waar hij eigenlijk nooit over praatte en ook had aangegeven er geen behoefte aan te hebben.

Sinds de Sherborne Samenspel-oefeningen hebben we een zoon die durft te laten zien dat hij het moeilijk heeft met afgestaan zijn en dit ook met ons kan delen. Wat een mooie ervaring voor ons als ouders en ontzettend fijn om hem hier nu bij te kunnen ondersteunen."


Dit verhaal is een vervolg op een casus die eerder verscheen. U kunt het eerste deel hier teruglezen.Vragen? Bel 030 233 03 40 (maandag t/m vrijdag 9.00 - 14.00 uur)