Stichting adoptievoorzieningen
Voorbereiding en nazorg op een lijn
Veelgestelde vragen
Contact English
Handen op globe

Eerste hulp bij hechting

Taal is een belangrijk medium voor een kind om zich begrepen te voelen. Zeker heftige gebeurtenissen zoals verlies, trauma en verwaarlozing ervaart een kind al op heel jonge leeftijd, ook als het er nog geen woorden voor heeft. Caroline Eliacheff beschreef in haar boek Het kind dat een kat wilde zijn (1995) al hoe het woorden geven aan deze gebeurtenissen bij baby’s kan werken als therapie en helend kan werken. Het jonge kind begrijpt de diepere betekenis van woorden, ook als het zelf de taal nog niet spreekt.

Kinderpsycholoog Pauline Kuipers ziet het verwoorden van wat er met een kind gebeurt of gebeurd is, ook als een belangrijk onderdeel van haar behandelmethodieken om een veilige hechting te bevorderen. In haar boek Eerste hulp bij hechting beschrijft ze twee methodieken: het eengespreksmodel (vooral geschikt voor ouders en hun baby) en het vijfstappenmodel (minimaal vijf sessies). Het woorden geven aan ingrijpende gebeurtenissen helpt ouders hun kind (weer) te begrijpen en de band tussen ouders en kind te herstellen. Met mooie praktijkvoorbeelden verduidelijkt de auteur de methodieken.

Voorafgaand aan de beschrijving van haar behandelmethodieken legt Kuipers in heldere taal uit hoe een veilige band tussen ouders en kind ontstaat en hoe veilige en onveilige hechting eruitzien. Ze licht toe wat belangrijke voorwaarden voor het ontstaan van een veilige gehechtheidsrelatie zijn (sensitiviteit, afstemming, beschikbaarheid, mentaliseren, comfortzone en stressregulatie) en wat de relatie is tussen enerzijds liefdevolle zorg en aandacht en anderzijds de hersenontwikkeling. Aan het einde van het boek gaat ze ook nog kort in op de gehechtheidsrelatie bij pleeg- en adoptiegezinnen.

Kuipers pleit voor een laagdrempelige hechtingsondersteuning door hechtingstherapeuten. Ze vindt dat dit aanbod standaard in de basisvoorziening van jeugdzorg zou moeten zitten. Haar boek is bedoeld voor zowel ouders als hulpverleners (pedagogen, psychologen, jeugd- en kinderartsen, jeugdverpleegkundigen en jeugd- en jongerenwerkers). Het is vlot geschreven en goed leesbaar voor ouders en hulpverleners die nog weinig over hechting gelezen hebben.

Door: Anny Havermans

Cover Eerste hulp bij hechting, Taal voor ouders en hun jonge kind
Paulien Kuipers
Prijs € 24,–
ISBN 9789058982834
Uitgeverij De Tijdstroom

 

 

 

 Vragen? Bel 030 233 03 40 (maandag t/m vrijdag 9.00 - 14.00 uur)