Stichting adoptievoorzieningen
Voorbereiding en nazorg op een lijn
Veelgestelde vragen
Contact English
Handen op globe

Waakzame zorg

Recensie: Chris Thie

Hoe je als ouders je kinderen houvast kunt bieden als dat nodig is.

 

Waakzame zorg beschrijft een van de belangrijkste pijlers van de methode’ Geweldloos Verzet’ van Haim Omer: de waakzame zorg. Het boek kan voor ouders een steun in de rug zijn om hun aanwezigheid in het leven van hun kind/puber te vergroten en daarmee (terug) in het opvoedzadel te komen. Tegelijkertijd biedt het boek hulpverleners de taal om ouders te ondersteunen om op liefdevolle wijze de leiding te nemen in hun gezin.

In dit boek wordt een indeling in drie niveaus beschreven om de mate van waakzaamheid flexibel af te kunnen stemmen op het gedrag en de verantwoordelijkheid van het kind:

Open dialoog : ouders vertrouwen erop dat het goed gaat met hun kind en vermoeden geen problemen of risico’s . Ouders hebben oog en belangstelling voor waar hun kind mee bezig is en blijven vanuit een zekere voorzichtigheid waakzaam. Gerichte vragen: ouders bemerken dat het niet helemaal soepel verloopt, vermoeden risico’s, of beginnen zich zorgen te maken ergens over. Ouders stellen hun kind doelgerichte vragen, om beter zicht te krijgen op het leven van hun kind en versterken daarmee ook hun aanwezigheid en positie. Eenzijdig ingrijpen: ouders komen tot de conclusie dat hun zorgen terecht zijn, dat er iets problematisch aan de hand is en grijpen actief in om hun kind te beschermen.

Basishouding van ouders is hierbij dat de intensiteit van hun ouderlijk toezicht bepaald wordt door de mate van betrouwbare informatie en verantwoordelijk gedrag van hun kind, het is dus een flexibel proces. Ook wordt beschreven welke obstakels ouders soms ervaren bij deze aanpak. Zo kan het lastig zijn de noodzaak van ouderlijke begeleiding te verenigen met de behoefte aan en claim van privacy van hun kind. Omer geeft ouders (en hulpverleners) handvatten om niet in de zogenoemde verlammende   ‘privacyreflex’ te schieten, door nadruk te leggen op de verantwoordelijkheid en taak die ouders hebben om hun kind te behoeden voor gevaren. Daarbij geeft Omer ouders concrete taal om zich te verzetten tegen opmerkingen als: ”Ga mijn kamer uit, je hebt hier niets te zoeken”, of: “Mijn leven met mijn vrienden gaat jullie niks aan”.

Mijn mening over het boek: Voor ouders die milde problemen ervaren met hun kind zijn de casussen misschien wat heftig, als het gaat over drugsgebruik, gameverslaving, criminaliteit, liegen en suïcidaal gedrag. Ook zijn de voorbeelden en de onderwerpen duidelijk geschreven vanuit een Joods Amerikaans normenkader, maar voor wie daar tussen de regels door kan lezen en zijn eigen vertaalslag kan maken is het een prettig boek dat concrete handvatten biedt voor het ontwikkelen/ondersteunen van een stevige basishouding als opvoeder, ook voor als er (nog) weinig problemen zijn.

 

Waakzame Zorg
Haim Omer, 2015
Vertaald door Carola van der Kruk
Hogrefe Uitgevers BVVragen? Bel 030 233 03 40 (maandag t/m vrijdag 9.00 - 14.00 uur)