Stichting adoptievoorzieningen
Voorbereiding en nazorg op een lijn
Veelgestelde vragen
Contact English
Handen op globe

Cijfers

  
Geplaatste adoptiekinderen

In 2016 zijn er 214 adoptiekinderen uit het buitenland in Nederlandse adoptiegezinnen geplaatst. In 2015 waren dat er 304. 

   2010  2011  2012 2013 2014  2015 2016
 Adoptiekinderen naar Nederland          705  529  488  401 354  304 214
Landen van herkomst

China blijft nog steeds het grootste land van herkomst voor Nederland met 58 kinderen. Daarna de VS met 20 kinderen, gevolgd door taiwan met 19 adopties in 2016.  

Aanvragen

In 2016 zijn er 717 aanvragen voor een Beginseltoestemming gedaan. 

   2010  2011  2012 2013 2014 2015  2016
 Aantal verzoeken 1e kind  1.290  1.004  657  540 572  528 597
 Aantal verzoeken 2e en volgende kind     312  212  185  148 150  103 120
 Totaal  1.602  1.216  842  688 722  631 717
Analyse en trends

  Vragen? Bel 030 233 03 40 (maandag t/m vrijdag 9.00 - 14.00 uur)